Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tar form)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TAR FORM
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Hvor stor andel av verdens industriproduksjon hadde britene omkring 1850? Hvor lenge varte britenes lederstilling, og hva var årsaken til at Storbritannia mistet sin posisjon som ledende industrinasjon?
  2. Hvilke konsekvenser fikk befolkningsveksten for innbyggerne i byene? Hva var følgene på landsbygda?
  3. Når var den andre industrielle revolusjonen? Hva slags industri var viktig i den andre industrielle revolusjonen?
  4. Hvordan ble kommunikasjonene bedret i perioden 1850–1914?
  5. Hvor flyttet folk i denne perioden, og hva var årsakene til folkeflyttingene?
  6. Gjør greie for industrialiseringen i USA, i Japan og i Russland.
  7. Hva var årsakene til veksten i verdenshandelen?
  8. Hva menes med urbanisering?
  9. Hvilke forbedringer, og hvilke problemer, førte byveksten med seg?