Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tek form)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Telefonen
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TEK FORM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Telefonen

Telefonen har gjort kommunikasjon mellom menneske lettare, og særleg mobiltelefonen har gjort det enkelt å kommunisere. Denne oppgåva vil gi deg innsikt i korleis dette kommunikasjonseventyret tok til.

  1. Fortel kort om Alexander Graham Bell og oppfinninga hans.
  2. Når fann den første telefonsamtalen stad?
  3. Gjer greie for utviklinga til telefonen.
  4. På s. 138 i Portal står det: "Betre kommunikasjon knytte menneska i landet saman, både med kvarandre og verda utanfor. Samanbindinga var viktig for utviklinga av eit moderne samfunn, auka varebyte og samhandling mellom folk." Skriv eit kort refleksjonsnotat der du samanliknar med tilsvarande nyvinningar i dag, som Internett og mobiltelefon.


Nettstader

http://srm.net/bell/alexander_graham_bell/
Kort artikkel om Alexander G. Bell.

http://srm.net/bell/telefonen_blir_til/
Artikkel om telefonens første år.