Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tek form)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Oppdagarar og oppdagingar
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TEK FORM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Oppdagarar og oppdagingar

Nyfikna og innsatsen til enkeltindivid har vore, og er, drivkrafta bak teknologisk utvikling. Utviklinga fram mot den andre industrielle revolusjonen er ikkje noko unntak i så måte.

Under finn du informasjon om somme av desse skapande menneska med tilhøyrande spørsmål.

  1. Fortel kort om livet til Marie Curie.
  2. Kva slags oppdagingar er Marie og Pierre Curie kjende for?
  3. Kven var Wilhelm Conrad Röntgen, og kva er han kjend for?
  4. Kven var Henri Becquerel, og kva er han kjend for?
  5. Kva positive og negative konsekvensar har desse oppdagingane fått?


Nettstader:

https://no.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
Artikkel frå Wikipedia om Marie Curie.

http://www.viten.no/biografi/vis.html?tid=16573
Artikkel frå nettstaden viten.no om Henri Becquerel (lenkjer i margen til høgre om ekteparet Curie).

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/rontgen.html
Artikkel om Wilhelm Conrad Röntgen frå Nobelprize.org