Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tek form)   >  Arbeidsoppgåver  >  Kjeldeoppgåve
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TEK FORM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Vitskapen i særstilling

A Har al-Afghani rett? Kvifor/kvifor ikkje?
B Drøft i kva grad det er menneska som styrer vitskapen eller vitskapen som styrer oss.

Kjelde:

Djamal al-Afghani (1839–97), den mest kjende islamske reformtenkjaren på den tida, skreiv i 1882:

Europeerne har nå lagt sine hender på alle deler av verden. Britene har nådd Afghanistan, franskmennene har tatt Tunisia. Men i virkeligheten har ikke erobringen kommet fra franskmenn eller briter. Det er vitenskapen som overalt viser sin storhet og styrke. Uvitenheten har ikke noe alternativ til å bøye seg i ydmykhet for vitenskapen og erkjenne sin underlegenhet.

Frå Aschehougs verdenshistorie, bind 11, 2001