Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tek form)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TEK FORM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Kor stor del av industriproduksjonen i verda stod britane for omkring 1850? Kor lenge hadde britane leiarstillinga, og kva var årsaka til at Storbritannia mista posisjonen som førande industrinasjon?
  2. Kva konsekvensar fekk folkeauken for innbyggjarane i byane? Kva var følgjene på landsbygda?
  3. Når var den andre industrielle revolusjonen? Kva slags industri var viktig i den andre industrielle revolusjonen?
  4. Korleis blei kommunikasjonane betra i perioden 1850–1914?
  5. Kvar flytta folk i denne perioden, og kva var årsakene til folkeflyttingane?
  6. Gjer greie for industrialiseringa i USA, i Japan og i Russland.
  7. Kva var årsakene til veksten i verdshandelen?
  8. Kva meiner vi med urbanisering?
  9. Kva slags betringar, og kva slags problem, førte byveksten med seg?