Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  6 (Massepolitikk og nasjonar)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  6. MASSEPOLITIKK OG NASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. På kva måte prøvde arbeidarklassa å fremje interessene sine i andre halvdel av 1800-talet?
  2. Kva var sosialliberalismen?
  3. Kva var grunnen til at sosiallovgivinga fekk eit gjennombrot mot slutten av 1800-talet?
  4. Nemn nokre årsaker til at staten tok på seg fleire og nye oppgåver mot slutten av 1800-talet.
  5. Kvifor tok det så lang tid å få innført allmenn røysterett for menn og kvinner?
  6. Kva var nasjonalisme på 1800-talet?
  7. Kva likskapstrekk var det mellom samlinga av Tyskland og samlinga av Italia?
  8. Kva konsekvensar fekk innvandringa frå Europa til Amerika for indianarane?
  9. Kva meiner vi med at den amerikanske borgarkrigen var eit vasskilje i historia til USA?