Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  6 (Massepolitikk og nasjonar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Samlinga av Italia og Tyskland
   
  6. MASSEPOLITIKK OG NASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Samlinga av Italia og Tyskland

Studer dei to karta over samlinga av Italia og Tyskland.

  1. I kva periode blei Italia og Tyskland samla?
  2. Gjer kort greie for Garibaldis felttog ved hjelp av opplysningane du finn på kartet og i artikkelen om Guiseppe Garibaldi frå snl.no.
  3. Først ni år etter at kongeriket Italia blei proklamert, blei samlinga fullbyrda. Kva var den siste byen som blei innlemma i det nye kongeriket?
  4. Kva område av Tyskland var det leiande i samlinga av landet?
  5. Samanlikn kartet over samlinga av Tyskland med eit kart over Tyskland i dag. Kva område av kartet over Tyskland på slutten av 1800-talet høyrer til andre land i dag?