Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  6 (Massepolitikk og nasjonar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåver  >  Balkan
   
  6. MASSEPOLITIKK OG NASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Balkan

Frigjeringa på Balkan skjedde i fleire etappar. På kartet over grenseendringar på Balkan kan du sjå kvar grensene gjekk, og kva statar som var etablerte i det konfliktfylte området i åra 1876, 1878 og 1913.

Gjer greie for grenseendringane på Balkan i perioden 1876–1913 med dine eigne ord ved hjelp av dei opplysningane du finn på kartet.