Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  7 (Imperier og kolonier)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Imperialismen
   
  7. IMPERIER OG KOLONIER
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Imperialismen

Historikerne deler historien inn i perioder. Tiden etter 1815−1914 blir ofte skilt ut som en særegen epoke i verdenshistorien, med betegnelser som viser til vestlig dominans. Ved hjelp av spørsmålene og nettstedene under kan du få grep om hvordan Europa i denne perioden erobret store deler av verden.

  1. Forklar hva som menes med imperialisme og hva som kjennetegner imperialismen mellom 1850 og 1914.
  2. Hva var drivkreftene bak imperialismen?
  3. Hvilke metoder ble brukt for å skaffe seg kolonier?
  4. Hvilke konsekvenser fikk koloniseringen for Afrika?


Nettsteder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Imperialisme
Artikkel om imperialisme fra Wikipedia.

http://users.erols.com/mwhite28/afri1914.htm
Kart over Afrika fra begynnelsen av 1900-tallet.