Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  7 (Imperier og kolonier)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgave
   
  7. IMPERIER OG KOLONIER
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Amerikansk imperialisme

A Gjør greie for innholdet i Monroedoktrinen.
B Hvilke konsekvenser fikk Monroedoktrinen for USAs politikk overfor Latin-Amerika?
C Hvordan artet amerikansk imperialisme seg og hvilke områder gikk den ut over?
D Hva innebærer Roosevelts tillegg til Monroedoktrinen fra 1904?
E Kom med eksempler på at USA har ”utøvd internasjonal politimakt” etter 1904.

Kilde 1: Monroedoktrinen

USAs president James Monroe ga i 1823 en tale til Kongressen om USAs utenrikspolitikk. Bakgrunnen for talen er endringene i Europa etter Napoleonskrigene og selvstendigheten for de nye landene i Latin-Amerika. Utdraget nedenfor kalles Monroe-doktrinen.

Washington 2.12.1823
Medlemmer av Senatet og Representantenes Hus:
Vi har aldri deltatt i kriger mellom europeiske land, og det er heller ikke i overensstemmelse med vår politikk å gjøre det. Bare når våre rettigheter blir krenket eller er alvorlig truet, vil vi protestere eller forberede oss på forsvar. Vi blir imidlertid mer direkte berørt av det som skjer på vår egen halvkule, av grunner som må være åpenbare for enhver opplyst og uavhengig tilskuer. Det politiske systemet til medlemsstatene i den europeiske alliansen er helt forskjellig fra det amerikanske. Denne forskjellen henger sammen med forskjellen mellom ulike måter å styre på. Og hele vår nasjon er fast bestemt på å forsvare vår styremåte, som er blitt til gjennom tapet av mye blod og store forsakelser, som er modnet av visdommen til de mest opplyste borgere, og under hvilken vi har nytt godt av en lykke og velstand som det ikke finnes maken til.

Av oppriktighet, og av hensyn til det vennskapelige forhold som hersker mellom USA og de europiske maktene, finner vi det riktig å erklære at vi vil anse ethvert forsøk fra de europeiske maktenes side på å utvide området for sitt system til noen del av vår halvkule, som en trussel mot vår fred og sikkerhet. Vi har ikke blandet oss inn i, og vi kommer ikke til å blande oss inn i, forhold i de europeiske statenes kolonier og avhengige områder. Men når det gjelder de regjeringene som både har erklært og hevdet sin selvstendighet, og som vi, etter grundige og prinsipielle overveielser, har anerkjent, kan vi ikke betrakte noe forsøk på å undertvinge seg dem eller på noen måte kontrollere dem, som noe annet enn et tegn på en uvennlig holdning overfor USA.

Hentet fra nettstedet cuba heritage.com, 2004 (oversatt av forfatterne).


Kilde 2: Roosevelts tillegg til Monroedoktrinen

Theodore Roosevelt lagde i 1904 et tillegg til Monroedoktrinen, i Kongressen:
”De forente Staters hevdelse av Monroedoktrinen kan, hvor nødig de end vil, tvinge USA til i miskjennelige tilfeller å utøve internasjonal politimakt.”

Fra Peter Bejder og Kim Boye Holt. Cubas historie. Gyldendal København, 1998.