Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  7 (Imperium og koloniar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Imperialismen
   
  7. IMPERIUM OG KOLONIAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Imperialismen

Historikarar deler historia inn i periodar. Tida etter 1815–1914 blir ofte skild ut som ein særeigen epoke i verdshistoria, med nemningar som viser til vestleg dominans. Ved hjelp av spørsmåla og nettstadene under kan du få grep om korleis Europa i denne perioden erobra store delar av verda.

  1. Forklar kva som blir meint med imperialisme og kva som kjenneteiknar imperialismen mellom 1850 og 1914.
  2. Kva var drivkreftene bak imperialismen?
  3. Kva slags metodar blei brukte for å skaffe seg koloniar?
  4. Kva for konsekvensar fekk imperialismen for Afrika?


Nettstader:

https://no.wikipedia.org/wiki/Imperialisme
Artikkel om imperialisme frå Wikipedia.

http://users.erols.com/mwhite28/afri1914.htm
Kart over Afrika frå byrjinga av 1900-talet.