Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  7 (Imperium og koloniar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Imperiebyggjarar
   
  7. IMPERIUM OG KOLONIAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Imperiebyggjarar

Imperialismen blir prega av nokre sterke karakterar – menn som både var oppdagarar, eventyrarar og imperiebyggjarar. Under kan du lese om somme av desse mennene – Cecil Rhodes, Kong Leopold av Belgia og Henry M. Stanley. Les artiklane og svar på spørsmåla.

  1. Gi din eigen karakteristikk av dei tre mennene. Kva slags eigenskapar hadde dei?
  2. Kva fortel handlingane deira om dei?
  3. Drøft påstanden: Imperiebyggjarane var rasistar.


Nettstader:

http://www.dagbladet.no/kultur/2002/07/04/341242.html
Artikkel frå Dagbladet om Kong Leopold.

http://portal.fagbokforlaget.no/menypunkt.cfm?id=76-282-1&mpid=1648
Portrett av Cecil Rhodes frå nettsidene til Portal.

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Henry_Morton_Stanley
Artikkel om Stanley frå Wikipedia.