Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  7 (Imperium og koloniar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Imperialismen – betre enn ryktet sitt?
   
  7. IMPERIUM OG KOLONIAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Imperialismen – betre enn ryktet sitt?

Fleire historikarar i dag vil gi eit meir nyansert bilete av imperialismen og kolonitida. Dei meiner blant anna at europearane brakte viktige kulturimpulsar til koloniområda, og at det blir for enkelt å sjå dei opphavlege kulturane som "gode" og europearane som "vonde".

  1. Korleis grunngir Simensen at imperialismen ikkje berre var negativ for koloniane?
  2. Kva meiner du om synspunkta som kjem fram i intervjuet?


Nettstad:

http://www.apollon.uio.no/artikler/2000/kolonitiden.html
Intervju med historikaren Jarle Simensen frå forskingsmagasinet apollon.no.