Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  7 (Imperium og koloniar)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  7. IMPERIUM OG KOLONIAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Kva meiner vi med imperialisme?
  2. Kva er skilnaden mellom tradisjonell og ny imperialisme?
  3. Kva var drivkreftene bak imperialismen?
  4. Korleis gjekk koloniseringa av Afrika føre seg?
  5. Korleis gjorde afrikanarane motstand mot koloniseringa?
  6. Korleis blei koloniane i Afrika styrte?
  7. Kva kjenneteiknar amerikansk imperialisme?
  8. Kva for nokre asiatiske land blei koloniserte, og av kva statar?
  9. Kva konsekvensar fekk imperialismen?