Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  8 (Det moderne Noreg blir til)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 8. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kva var årsakene til folkeauken i Noreg?
 2. Kvar flytta folk frå og til i Noreg mellom 1850 og 1914? Kvifor flytta dei?
 3. Kva var årsakene til utvandringa til Amerika?
 4. Korleis blei jordbruket modernisert?
 5. Forklar kvifor utskiftinga er eit eksempel på spesialisering i jordbruket.
 6. Korleis blei fiskeria moderniserte mellom 1850 og 1914?
 7. Kva endringar innanfor skogbruk og trelast kom mellom 1850 og 1914?
 8. Når kom overgangen frå segl til damp i Noreg? Kva fordelar har dampskip framfor seglskip?
 9. Forklar kva som var innhaldet i den første og den andre industrialiseringsfasen i Noreg.
 10. Når kom dei første arbeidarforeiningane i Noreg, og kva saker kjempa dei for?