Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  8 (Det moderne Noreg blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Utvandringa til USA
   
  8. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Utvandringa til USA

I siste halvdel av 1800-talet og fram til første verdskrig utvandra mange nordmenn til USA. Der trudde dei at dei skulle få det betre enn dei hadde det i Noreg. Mange fekk det betre, andre ikkje. Kvifor valde mange å reise frå Noreg? Korleis fekk dei det i USA? Korleis var det for dei som blei att i Noreg? Dette kan du lese om på nettstadene under.

  1. Kor mange reiste frå Noreg til USA?
  2. Kva for grupper av befolkninga reiste?
  3. Korleis reiste dei?
  4. Kvifor reiste dei? Kvar busette dei seg?
  5. Korleis var "det norske Amerika"?
  6. Korleis hadde nordmennene det i USA? Blei dei integrerte i det amerikanske samfunnet?
  7. Kva slags konsekvensar fekk utvandringa for Noreg?


Nettstader

http://www.nb.no/emigrasjon/index.html
"Det løfterike landet", portal om utvandringa til Amerika. Frå nettsidene til Nasjonalbiblioteket.

http://www.nb.no/emigrasjon/brev_oversikt_forfatter.php
Amerikabrev. Frå Nasjonalbiblioteket.

http://www.nb.no/emigrasjon/map.html
Kart over nordmenn i USA. Frå Nasjonalbiblioteket.

http://digitalarkivet.uib.no/sab/Norskutvandringshistorie.htm
Eit overblikk over norsk utvandringshistorie. Frå Digitalarkivet - UiB.

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-020220-051.html
Inn- og utvandring, oversjøisk utvandring og utvandring til USA. 1821-1948

http://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/ht-020220-050.html
Samlet utvandring fra norske havner. 1876-1917. Frå Statistisk sentralbyrå.