Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  8 (Det moderne Noreg blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Jordbruket
   
  8. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Jordbruket

Jordbruket var i perioden 1850 til 1914 den viktigaste næringsvegen i Noreg. Moderniseringa av samfunnet galdt også jordbruket. Industrialisering, modernisering i jordbruket og befolkningsvekst heng tett saman.

Les om omleggingane i jordbruket på slutten av 1800-talet i artiklane under. Studer også statistikken frå Statistisk sentralbyrå før du svarer på spørsmåla.

  1. Kva for endringar skjedde i jordbruket i Noreg i perioden 1850–1914?
  2. Kva for konsekvensar fekk desse endringane?
  3. Kva fortel tabellane om kva som blei produsert i jordbruket i Noreg i perioden 1850–1914?
  4. Kva fortel tabellane om omlegginga i jordbruket?
  5. Korleis stemmer det tabellane viser med det Portal seier om omlegginga i jordbruket?


Nettstader

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_store_hamskiftet
"Det store hamskiftet", mykje brukt omgrep for moderniserinsprosessen i Noreg. Frå Wikipedia.

https://no.wikipedia.org/wiki/Industrialiseringen_i_Norge
Om industrialiseringa av Noreg. Frå Wikipedia.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/14-14-17.txt
Bruk av kunstgjødsel 1900-1992. Frå Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/14-14-13.txt
Mjølke- og eggproduksjon 1865-1991. Frå Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/14-14-12.txt 
Kjøtt- og mjølkeproduksjon 1900-1991. Frå Statistisk sentralbyrå.