Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  8 (Det moderne Noreg blir til)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Hjula veveri og den første industrien
   
  8. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Hjula veveri og den første industrien

Tekstilindustrien langs Akerselva i Oslo kom i gang rundt midten av 1800-talet. På mange måtar er han ei "industrialisering i miniatyr". Les artiklane og svar på spørsmåla.

  1. Kven starta Hjula veveri, og kor fekk han kapital frå?
  2. Kor fekk fabrikken kraft fra?
  3. Kva rolle spelte utanlandsk teknologi i industrien langs elva?
  4. Kva slags samanheng finn du mellom veveriet og andre bedrifter i området?
  5. Kva kan du seie om forholda for arbeidarane ut frå intervjuet med Mina Olsen?
  6. Finn ei liknande bedrift frå nærområde ditt og presenter ho for klassen.


Nettstader:

http://www.industrimuseum.no/bedrifter/hjulavaeveri_halvorschou
Om Hjula veveri. Frå industrimuseum.no

http://www.industrimuseum.no/lydfiler/NRK_hjulaarbeiderske_lyd
Intervju med Minna Olsen, som arbeidde ved Hjula veveri som 16-17-åring. Frå industrimuseum.no