Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  9 (Kommunikasjon og kultur i Norge)   >  Portrett  >  Joseph Frantz Oscar Wergeland
   
  9. KOMMUNIKASJON OG KULTUR I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Joseph Frantz Oscar Wergeland – en vellykket Wergeland

Oscar Wergeland (1815–1895) ble født i Kristiansand i 1815. Han var bror av Camilla og Henrik og den eneste av søsknene Wergeland som samtida regnet for vellykket og som fikk anerkjennelse for det han foretok seg i sitt yrke.

Arbeidet for oppløsning av unionen
Oscar Wergeland startet sin militære karriere i 1830-årene som svenskekongens betrodde og lojale mann, men framstod 60 år senere som en sterk talsmann for norsk-nasjonale synspunkter og for oppløsning av unionen med Sverige.

Militær karriere
I 1834 ble han offiser, i 1868 oberst og kommandant i Kristiansand og i 1880 generalmajor, en stilling han beholdt til han gikk av i 1894.

Kartla landet
Oscar Wergeland var også en utmerket karttegner og topograf, og han påvirket både nasjonsbyggingen og vitenskapsutviklingen gjennom kartleggingen av landet. I 1839 inngikk han en avtale med Oppmålingen om reproduksjon av amtskart på kobber. Med kongelig støtte hadde han utdannet seg i faget i Paris. I 1859 var ”Den geographiske Opmaalings Kobberstikkeri" en realitet, og fram til ca. 1950 ble alle hovedkartserier reprodusert på kobber.