Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  9 (Kommunikasjon og kultur i Norge)   >  Portrett  >  Rallarane - mennene som bygde jernbanen
   
  9. KOMMUNIKASJON OG KULTUR I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Rallarne - mennene som bygde jernbanen

Ordet "rallar" er et låneord fra svensk. Selv kalte de seg "slusk" eller "bus". De fleste rallarne var rekruttert fra underklassen i norske bygder, men det var også mange svenske anleggsarbeidere.

Isolert samfunn
Flyttingen isolerte anleggsarbeiderne fra det øvrige samfunnet. Dette gav opphav til en særegen kultur. Slusken skilte seg fra samfunnet rundt, i klesdrakt, språk, stil og i kulturelle ytringer som rallarvisene. Innad gjaldt normer om skværhet, solidaritet og hjelpsomhet overfor arbeidskameratene.

Hardt, men fritt liv
Det var et utpreget mannsdominert samfunn. Kvinnene som arbeidet der, var utelukkende kokker, og de fikk også kjenne på det harde livet. Anleggsarbeidet var ofte fagarbeid, og selve arbeidssituasjonen var forholdsvis fri, noe som skapte yrkesstolthet og selvbevissthet.

Når blodslitet blir glemt
Mange steder var rallerne derfor pionerer i arbeiderbevegelsen. Kriseårene rammet rallarne særlig hardt, og den egentlige rallartida var slutt omkring 1920. Etter hvert som blodslitet har blitt glemt, har det kommet et romantisk skjær over fortellingene om det strabasiøse livet.