Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  9 (Kommunikasjon og kultur i Norge)   >  Portrett  >  Lars Levi Læstadius
   
  9. KOMMUNIKASJON OG KULTUR I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Lars Levi Læstadius – svensk prest og botaniker

Lars Levi Læstadius (1800–1861) var en svensk prest og botaniker. Han hadde sitt prestevirke blant samene i Nord-Sverige. Den største utfordringen var brennevinsproblematikken. Problemet var ikke bare at samene drakk, men at prestene også gjorde det.

Med språket som virkemiddel
Vekkelsen blant samene fikk først fart etter at Læstadius hadde hatt en avgjørende åndelig opplevelse i 1884. Opplevelsen ble utløst av samejenta Marias enkle ord om veien til frelse. For at folket skulle forstå budskapet, brukte Læstadius et kraftig språk slik samene ellers var vant til.

Kautokeinoopprøret
Vekkelsen spredte seg med samene over landegrensen til Norge. Først og fremst kom den til Kautokeino og fjordbygdene i Troms og Finnmark. De samene som var blitt omvendt, reagerte kraftig på prestenes livsførsel. I 1852 gjorde samene i Kautokeino opprør. Handelsmannen og lensmannen ble drept, og flere samer ble dømt til livsvarig fengsel eller til døden. To av dem, Aslak Hætta og Mons Somby, ble halshogd.

Fremdeles levende
Læstadianismen har sin utbredelse i Norge den dag i dag. Bevegelsen fins stort sett i Nord-Norge, og i dag består den av mange retninger.