Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  9 (Kommunikasjon og kultur i Noreg)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  9. KOMMUNIKASJON OG KULTUR I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Kva for nye kommunikasjonsmiddel kom i den perioden kapittelet dekkjer?
  2. Kva samanheng er det mellom utbygginga av kommunikasjonane og moderniseringa av kulturlivet?
  3. Kva meiner vi med eit patriarkalsk familiemønster?
  4. Kven hadde kunnskapsmonopol før 1860? Korleis braut skolen dette kunnskapsmonopolet? Kva konsekvensar fekk dette brotet for ungdom?
  5. Kva gjekk fornorskingspolitikken overfor samane ut på? Kva følgjer fekk denne politikken?
  6. Kva endringar skjedde på det religiøse området i den perioden kapittelet dekkjer?
  7. På kva måte var kampen mot fylla ein moderniseringskamp?
  8. Kva saker kjempa kvinnene for?
  9. Forklar skilnaden mellom nasjonalromantikk og bygdenasjonalisme.