Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  10 (Det unge norske demokratiet)   >  Arbeidsoppgaver  >  Nettoppgaver  >  Parlamentarismen
   
  10. DET UNGE NORSKE DEMOKRATIET
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Parlamentarismen

I siste halvdel av 1800-tallet forskyves makten fra en liten elite og over til folket. Det høres flott ut, og betyr egentlig at vi fikk demokrati i Norge. Hva er det som gjør samfunnet mer demokratisk? Jo, at parlamentarismen innføres. Men hva betyr det? Og hvordan skjer dette? Dette kan du lese om på nettstedene nedenfor. Svar deretter på spørsmålene.
  1. Hva er parlamentarisme?
  2. Hvor kommer parlamentarismen fra?
  3. Hvordan ble Norge styrt mellom 1814 og 1884?
  4. Forklar hvordan parlamentarismen ble innført i Norge. Her må du forklare hva som menes med statsrådssaken, vetostriden og riksrettsdommen.
  5. Hvilke konsekvenser fikk innføringen av parlamentarismen på kort sikt, og i et lengre perspektiv fram mot 1905?

Nettsteder:

http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Parlamentarismen-i-utvikling/
Artikkel fra Stortingets nettsider om parlamentarismen.

http://www.forskning.no/Artikler/2002/september/1032776522.42
Artikkel om parlamentarismen fra nettstedet forskning.no.