Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  10 (Det unge norske demokratiet)   >  Portrett  >  Christian August Selmer
   
  10. DET UNGE NORSKE DEMOKRATIET
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Christian August Selmer – konservativ politiker

Christian August Selmer (1816–1889) var jurist og konservativ politiker. I årene 1871–1874 var han stortingsrepresentant, og i årene 1874–1880 satt han i regjeringen.

Urent spill
Han ledet både Forsvarsdepartementet og Justis- og politidepartementet i løpet av disse årene, og det siste året satt han som statsminister. Under den bitre kampen om statsrådenes adgang til Stortinget fikk han kongen, Oscar 2., til å avslå kompromissforslagene fra venstresiden. Statsrådsaken endte med riksrettstiltale våren 1883.

Planer om opprør
Mens riksretten satt sammen, gjestet Selmer kongen på slottet Sofiero og drøftet en plan om at regjeringen skulle bli sittende mot en dom. Ble det opprør, skulle det brukes våpenmakt. Deretter skulle grunnloven endres ved blant annet paragrafer om absolutt veto og fyrstekammer. Planen fikk svært liten støtte og ble ikke offentlig kjent i samtida.

Fradømt sin stilling
Våren 1884 falt dommen. Selmer og hans ministre ble funnet skyldig i å ha medvirket til kongens sanksjonsnekt. Selmer og flere av statsrådene ble fradømt sine embeter. Kort tid etter ble Selmer utnevnt til generalauditør for hær og marine.