Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  10 (Det unge norske demokratiet)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 10. DET UNGE NORSKE DEMOKRATIET
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Hvordan ble Norge styrt i perioden 1814–1850?
 2. Hvem var Marcus Thrane, og hva kjempet han for?
 3. Hvordan fikk bøndene gradvis mer makt?
 4. Hva menes med begrepet embetsmannsstaten?
 5. Hvilke kampsaker hadde bøndene på Stortinget?
 6. Forklar begrepene statsrådssak og vetostrid. Hva ble resultatet av statsrådssaken og vetostriden?
 7. Hva er parlamentarisme? Forklar sammenhengen mellom dannelsen av politiske partier og parlamentarisme.
 8. Hvorfor var det viktig for Norge å ha et eget konsulatvesen?
 9. Hva var 7. juni-vedtaket, og hva førte dette vedtaket til?
 10. Forklar hvorfor og hvordan Norge ble et selvstendig kongedømme i 1905.