Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  10 (Det unge norske demokratiet)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Rundt 1905
   
  10. DET UNGE NORSKE DEMOKRATIET
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Rundt 1905


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet
  • gjøre rede for demokratiutviklingen i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen

Opplegg
Her fins ulike bilde- og lydressurser fra den spente perioden i 1905. Det er både en del skannede brev, blant annet fra den engelske kongen, samt intervjuer. Brevet fra den engelske kongen kan brukes som en illustrasjon av hvordan den norske selvstendigheten i 1905 i aller høyeste grad var et europeisk anliggende, og absolutt ikke noe som bare angikk Sverige og Norge. Kanskje elevene kan se på de ulike avisutklippene og bildene og plassere dem på en tidslinje – endrer tonen seg i løpet av 1905?