Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  10 (Det unge norske demokratiet)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Unionsoppløysinga
   
  10. DET UNGE NORSKE DEMOKRATIET
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Unionsoppløysinga

I 2005 feira Noreg 100-årsjubileum som sjølvstendig nasjon. I 1905 blei unionen med Sverige oppløyst. Korleis skjedde det? Kvifor skjedde det? Les artiklane frå Nasjonalbiblioteket nedanfor og svar på spørsmåla.

  1. Gi ei skildring av innhaldet i unionen mellom Noreg og Sverige mellom 1884 og 1905. Kva var det som knytte landa saman?
  2. Gjer greie for årsakene til unionsoppløysinga.
  3. Kva var 7. juni-vedtaket?
  4. Kva blei resultatet av folkeavrøystinga om oppløysing av unionen 13. august 1905?
  5. Lenkja til SSB fører til ein tabell som viser resultatet av folkeavrøystinga i 1905. Kva fortel tabellen om kvar motstanden mot unionsoppløysinga var størst? Kva trur du er årsakene til dette?
  6. Korleis freista norske styresmakter å påverke folk til å røyste, og ville dei at folk skulle røyste?


Nettstader:

http://www.nb.no/baser/1905/skolesidene/sub_0a_emne.html
"Hva var unionen?". Frå 1905-nettstaden til Nasjonabiblioteket.

http://www.nb.no/baser/1905/skolesidene/sub_0b_emne.html
"Hva skjedde i 1905?" Kort om unionsoppløysinga.

http://www.nb.no/baser/1905/tema_soren.html
"1905 - en fredelig skilsmisse". Lengre bakgrunnsartikkel.

http://www.nb.no/baser/1905/tema_folk.html
"Folkeavstemningene i 1905". Grundig om begge folkerøystingane.

http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/25-25-8t.txt
Tabell frå historisk statistikk som viser resultatet av folkeavrøystingane i 1905.

http://www.nb.no/baser/1905/skolesidene/images/sub_2c1.jpg
http://www.nb.no/baser/1905/skolesidene/images/sub_2b_emneb.jpg
http://www.nb.no/baser/1905/skolesidene/images/sub_2b_emnec.jpg
http://www.nb.no/baser/1905/skolesidene/images/opp_3b5_1.jpg
Opprop og plakatar utgitte i samband med folkeavrøystinga.