Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  10 (Det unge norske demokratiet)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 10. DET UNGE NORSKE DEMOKRATIET
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Korleis blei Noreg styrt i perioden 1814–1850?
 2. Kven var Marcus Thrane, og kva kjempa han for?
 3. Korleis fekk bøndene gradvis meir makt?
 4. Kva meiner vi med omgrepet embetsmannsstaten?
 5. Kva kampsaker hadde bøndene på Stortinget?
 6. Forklar omgrepa statsrådssak og vetostrid. Kva blei resultatet av statsrådssaka og vetostriden?
 7. Kva er parlamentarisme? Forklar samanhengen mellom skipinga av politiske parti og parlamentarisme.
 8. Kvifor var det viktig for Noreg å ha eit eige konsulatsystem?
 9. Kva var 7. juni-vedtaket, og kva førte dette vedtaket til?
 10. Forklar kvifor og korleis Noreg blei eit sjølvstendig kongedømme i 1905.