Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  10 (Det unge norske demokratiet)   >  Til læraren  >  Undervisningsopplegg  >  Rundt 1905
   
  10. DET UNGE NORSKE DEMOKRATIET
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Rundt 1905


Kompetansemål

Elevane skal kunne
  • drøfte korleis idear frå opplysningstida påverka og blei påverka av samfunnsomveltingar på 1700- og 1800-talet
  • gjere greie for demokratiutviklinga i Noreg frå 1800-talet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinga

Opplegg
Her finst ulike bilet- og lydressursar frå den spente perioden i 1905. Det er både ein del skanna brev, mellom anna frå den engelske kongen, og ein del intervju. Brevet frå den engelske kongen kan brukast som ein illustrasjon av korleis det norske sjølvstendet i 1905 i aller høgste grad var ei europeisk sak, og absolutt ikkje noko som berre galdt Sverige og Noreg. Kanskje elevane kan sjå på dei ulike avisutklippa og bileta og plassere dei på ei tidslinje – endrar tonen seg utover gjennom året 1905?