Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  11 (Den store krigen)   >  Portrett  >  Woodrow Wilson
   
  11. DEN STORE KRIGEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Woodrow Wilson – godt skolert politiker

Woodrow Wilson (1856–1924) ble født i Virginia, USA. Han studerte historie og statsvitenskap og ble professor i rettsvitenskap. I en periode var han også rektor ved Princeton.

Ble president
Politisk engasjerte han seg for demokratene og ble guvernør i New Jersey. I 1912 ble Wilson USAs 28. president, primært på grunn av sitt innenriksprogram. Som president fikk han gjennom et nytt skattesystem som gjorde at de rike måtte bidra mer og senket tollsatsene slik at de møtte økt konkurranse fra Europa.

Meklet i krigen
Men det ble utenrikspolitikken som skulle komme til å engasjere ham mest. Ved første verdenskrig i 1914 erklærte han USA som nøytral. Han forsøkte tidlig å mekle mellom de krigførende, men uten å lykkes. I 1917 måtte Wilson gi etter – han så Tyskland som en reell trussel for sivilisasjonen.

Fikk Nobels fredspris
I 1919 fikk Wilson, etter store uenigheter, Nobels fredspris for å ha trådt ut av isolasjonen og rakt Europa hånden og for sin innsats for opprettelsen av Folkeforbundet. Det republikanske flertallet i Senatet forhindret imidlertid at USA gikk med i forbundet.