Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  11 (Den store krigen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Årsakene til den første verdskrigen
   
  11. DEN STORE KRIGEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Årsakene til den første verdskrigen

Den første verdskrigen begynte som ein regional konflikt, men utvikla seg til ein verdsomspennande krig og den verste katastrofen verda hadde opplevd. Korleis kunne det skje? Dette spørsmålet har både politikarar og historikarar interessert seg for heilt sidan krigen slutta.

  1. Kva seier nettstadene under om årsakene til den første verdskrigen?
  2. Samanlikn det årsaksbiletet nettstadene gir, med framstillinga i Portal – Verdshistorie og noregshistorie etter 1750. Kva likskapar og skilnader finn du? Kva kan vere årsaka til at framstillingane eventuelt er ulike?


Nettstader:

https://no.wikipedia.org/wiki/Første_verdenskrig
Om den første verdskrigen. Frå Wikipedia.

http://www.leksikon.org/art.php?n=952
Dansk nettstad basert på Pax leksikon.