Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  11 (Den store krigen)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 11. DEN STORE KRIGEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Kva var kongressystemet?
 2. Kva prega tysk utanrikspolitikk under og etter Bismarck?
 3. Kva alliansar stod mot kvarandre før den første verdskrigen?
 4. Kva skjedde 28. juni 1914, og kva konsekvensar fekk det som skjedde?
 5. Kvifor blei det krig mellom dei europeiske statane i 1914?
 6. Kva kjenneteikna krigen på vestfronten, og kvifor utvikla krigen seg slik han gjorde der?
 7. Korleis prega krigen kvardagen til folk?
 8. Med kva rett kan vi kalle den første verdskrigen ein verdskrig?
 9. Kven tok del i fredsforhandlingane i 1919?
 10. Kva var dei viktigaste resultata av fredsoppgjeret?