Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  12 (Norge - "den nøytrale allierte")   >  Portrett  >  Gunnar Knudsen
   
  12. NORGE - "DEN NØYTRALE ALLIERTE"
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Gunnar Knudsen – sterk og myndig reformator

Gunnar Knudsen (1848–1928) var skipsredersønn, og overtok farens rederi i Gjerpen i Telemark. I tillegg drev han gårdsbruk og flere industrikonsern. Han var altså en meget velstående mann, men det er politiker han er best kjent som.

Gikk av i protest
Han var Venstremann og ble valgt inn på Stortinget i 1891. Fra 1901 var han minister i den svensk-norske regjeringen. I 1905 ble Knudsen finansminister i samlingsregjeringen, men forlot denne i protest mot kongevalget. Han var republikaner.

Rasjonering og alkoholforbud
I 1908 ble han statsminister for første gang, og i 1913 dannet han sin andre regjering. Den økonomiske krisa under første verdenskrig skapte problemer. Det ble satt i verk flere tiltak under Knudsens regjeringsperiode, blant annet:
  • prisreguleringer
  • kornimportmonopol
  • rasjonering
  • alkoholforbud i 1917
Sterk og myndig reformator
Regjeringen hans stod også bak flere sosiale reformer, så som barnelovene, lov om syketrygd og arbeidervern. Knudsen var en sterk og myndig leder, og han kom i konflikt både med opposisjonen i Stortinget og sine egne statsråder og partifeller. Knudsen var Venstres leder fram til 1927.