Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  12 (Noreg - "den nøytrale allierte")   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
  12. NOREG - "DEN NØYTRALE ALLIERTE"
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


  1. Kvifor var det viktig for Noreg å unngå å komme på motsett side av Storbritannia i ein eventuell konflikt?
  2. Rolla til Noreg under den første verdskrigen blir omtalt som «nøytral alliert». Kva ligg i dette uttrykket?
  3. Kva konsekvensar fekk verdskrigen for norsk sjøfart?
  4. Kva ligg i uttrykka dyrtid og jobbetid?
  5. På kva måte gjekk krigen utover norske bønder?
  6. Kva konsekvensar fekk krigen for den norske staten?
  7. Kva skjedde med den norske krona under krigen, og kva problem førte det til?
  8. Korleis kom krigen og konsekvensane av han til å prege folk i sinnet?