Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  12 (Noreg - "den nøytrale allierte")   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Spanskesjuka
   
  12. NOREG - "DEN NØYTRALE ALLIERTE"
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Spanskesjuka

Kvart år bryt det ut ein eller fleire influensaepidemiar i verda. Spanskesjuka var ein slik epidemi, men mykje meir omfattande og med meir tragiske følgjer enn andre influensaepidemiar vi er vande med.

  1. Kva var spanskesjuka?
  2. Kor mange døydde i Noreg, og kva aldersgruppe blei hardast råka?
  3. Kva blei gjort for å hindre smitte og for å kurere sjukdommen?
  4. Spanskesjuka i Noreg – kva skjedde?

Nettstader:

http://www.snl.no/spanskesyken
Om spanskesjuka. Frå Store norske leksikon. Lenkje til artikkel om spanskesjuka frå Store medisinske leksikon nedst på sida.

http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/spanskesyken-krevde-15-000-norske-liv
Artikkel frå Statistisk sentralbyrå om spanskesjuka i Noreg.