Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  13 (Sovjetunionen og verdenskommunismen)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 13. SOVJETUNIONEN OG VERDENSKOMMUNISMEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Lag en tidslinje over Russlands/Sovjetunionenes historie. Marker følgende på tidslinja: Komintern blir opprettet, Stalins styringstid, borgerkrigen, kommunistisk maktovertakelse, NEP, Moskvaprosessene, femårsplanene, Sovjetunionen blir opprettet, Lenins styringstid.
 2. Hvilke konsekvenser fikk første verdenskrig for Russland?
 3. Hva var bakgrunnen for februarrevolusjonen, og hvilke konsekvenser fikk den?
 4. Hva var bakgrunnen for oktoberrevolusjonen, og hva ble resultatet av den?
 5. Hvorfor ble det borgerkrig i 1918, hvem stod mot hverandre i denne krigen og hvem vant?
 6. Hva innebar NEP, og hva var bakgrunnen for denne økonomiske politikken?
 7. Hva var målet for Stalins økonomiske politikk, hva innebar denne politikken og hvilke konsekvenser fikk den?
 8. Hva var Moskvaprosessene?
 9. Hva var Komintern?
 10. Gjør greie for kommunistenes framgang i Kina etter 1912.