Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  13 (Sovjetunionen og verdskommunismen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Kina - frå keisardømme til kommunistisk republikk
   
  13. SOVJETUNIONEN OG VERDSKOMMUNISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Kina - frå keisardømme til kommunistisk republikk

Kina er det mest folkerike landet og den eldste sivilisasjonen i verda. I 1912 braut det gamle keisarriket saman. I 1949 greip kommunistane makta i landet, under leiing av Mao Zedong.

Lag ei tidslinje som viser utviklinga i Kina i perioden 1900–1949. Her er nokre hjelpespørsmål:

  1. Kva slags styre overtok då keisardømmet blei styrta i 1912?
  2. Kven var Mao Zedong, og kva slags gruppering blei han leiar for?
  3. Kva var den kinesiske borgarkrigen og Den lange marsjen?
  4. Kvifor sigra til slutt kommunistane?

Sjå òg portretta av Mao og Chiang Kai-shek i menyen til venstre.


Nettstader:

http://www.snl.no/Kina_%E2%80%93_historie_%E2%80%93_1/Historisk_oversikt
Tidslinje over kinesisk historie. Frå Store norske leksikon.

https://no.wikipedia.org/wiki/Republikken_Kinas_historie
Om keisardømmets fall og borgarkrigen som følgde. Frå Wikipedia.

http://www.snl.no/Mao_Zedong
Om Mao Zedong. Frå Store norske leksikon.