Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  13 (Sovjetunionen og verdskommunismen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Den russiske revolusjonen
   
  13. SOVJETUNIONEN OG VERDSKOMMUNISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Den russiske revolusjonen

Den russiske revolusjonen forandra Russland og livet for russarane. Men revolusjonen forandra også verda. Når vi skal forstå historia på 1900-talet, er det viktig å vite kva som skjedde i Russland i 1917.

  1. Gi ei skildring av det russiske samfunnet før revolusjonen.
  2. Kva konsekvensar fekk første verdskrigen for Russland?
  3. Kven var Lenin, og kva slags parti leia han?
  4. Kva var sovjetane? Kva rolle spelte dei i revolusjonen?
  5. Kva var årsakene til revolusjonen? Lag ei liste der du skil mellom 
  • grunnleggjande årsaker og
  • utløysande årsaker

 

Nettstader:

https://www.youtube.com/watch?v=cV9G1QUIm7w
Film om den russiske revolusjonen frå "Epic History" på Youtube. Sjå f.eks. dei 6 første minutta.

http://www.temaweb.net/sider/Perioder/1verdskrig_Verda/Historie1vV/historie1vv.html#revolusjonen
Artikkel frå temaweb.net om den russiske revolusjonen.