Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  13 (Sovjetunionen og verdskommunismen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Stalin – terror og industrialisering
   
  13. SOVJETUNIONEN OG VERDSKOMMUNISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Stalin – terror og industrialisering

Josef Stalin var leiar i Sovjetunionen i store delar av 1900-talet, og i ein viktig periode etter revolusjonen, da Sovjetunionen bygde seg opp til ei supermakt. Dei færraste assosierer noko positivt med Josef Stalin. Det er det mange grunnar til.

  1. Fortel kort om livet til Stalin.
  2. Korleis gjekk industrialiseringa av Sovjetunionen føre seg, og kva blei resultatet av industrialiseringa?
  3. Gjer greie for kollektiviseringa av jordbruket.
  4. Forklar kva vi meiner med Stalins terrorregime, og kva dette regimet gjekk ut på.

Nettstader:

http://portal.fagbokforlaget.no/menypunkt.cfm?id=76-288-1&mpid=1666
Portrett frå Portal-sidene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin
Artikkel om Stalin frå Wikipedia. Les avsnittet "Industrialisering, kollektivisering og utrenskninger".