Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  14 (En verden i ubalanse)   >  Test deg selv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 14. EN VERDEN I UBALANSE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Etter første verdenskrig snakket tyskerne om sine «blødende grenser». Hva mente de med det?
 2. Hvilke deler av Versailles-avtalen var vanskeligst for tyskerne å akseptere?
 3. Hvilke nye stater ble opprettet etter første verdenskrig?
 4. Hvorfor måtte mange av de nyopprettede demokratiene i Europa gi tapt i mellomkrigstida?
 5. Hvilke konsekvenser fikk første verdenskrig for Norden?
 6. Hvordan endret første verdenskrig maktbalansen i Europa?
 7. Hvilke konsekvenser fikk første verdenskrig for Det osmanske riket/Tyrkia og for Midtøsten?
 8. Hvilke konsekvenser fikk første verdenskrig for de europeiske koloniene?
 9. Hva er inflasjon, og hvorfor ble det inflasjon i Europa etter første verdenskrig?
 10. Hvordan utviklet spørsmålet om Tysklands krigsskadeerstatning seg i mellomkrigstida?
 11. Hvorfor opplevde USA et økonomisk oppsving i 1920-årene?
 12. Hva var krakket i 1929, og hva var bakgrunnen for dette krakket?
 13. Hvilke konsekvenser fikk krakket, og hvordan prøvde en å bøte på de negative virkningene av det?