Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  14 (En verden i ubalanse)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Stemningen i tida
   
  14. EN VERDEN I UBALANSE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Stemningen i tida - film- og lyklipp (kapittel 14, 15 og 18)

Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn


Film- og lydklipp med Johan Nygaardsvold og Halvdan Koht

Kilder:

Klippene gir et godt innblikk i stemningen i tida, og elevene kan få i oppgave å sammenlikne hovedtrekkene i de to talene. Hvem er talerne? Hva er situasjonen talene ble holdt i, og hva er hovedbudskapet i hver av dem?

En måte å arbeide med stoffet på er å organisere en sirkelsamtale i klassen. Elevene forbereder seg ved å lytte til talene, lese om temaet i læreboka og eventuelt i andre kilder. Deretter deles klassen i to like store grupper. Elevene i den ene gruppa setter seg i en halvsirkel og diskuterer temaet i ca. 15 minutter. Så kan den andre gruppa begynne sin debatt. Målet er at alle elevene skal delta. Sirkelsamtalen kan kombineres med egenvurdering i form av et skjema.