Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  14 (En verden i ubalanse)   >  Til læreren  >  Faglig tilleggsstoff  >  Fritid og massekultur
   
  14. EN VERDEN I UBALANSE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Fritid og massekultur

Radioen en suksess
Av masseproduksjonen fulgte ikke bare masseforbruk, men også massekultur. Da tenker vi for eksempel på at radioapparatet ble et suksessprodukt på 1920-tallet. Nesten alle i USA lyttet til radio, og kanadiere og europeere fulgte etter. I 1939 var det 9 millioner radioapparater i Storbritannia. Halvparten av dem var kjøpt av folk med beskjeden inntekt – fra 2,5 til 4 pund i uka. De som ikke hadde råd til å kjøpe, leide radioapparater.

Med radioen fikk underholdningsindustrien sitt gjennombrudd. Programutvalget økte raskt. I august 1921 var det bare én radiostasjon med lisens i USA. Ved utgangen av året 1922 var det 508 radiostasjoner i landet.

1920-årene var jazzalderen
Radiostasjonene åpnet kanalene for en ny musikk, jazzen. Jazzen ble for en stor del skapt av fargede som flyttet fra sørstatene til de store byene i Midtvesten og i det nordøstlige USA, men denne musikkformen ble dyrket både av fargede og hvite og spredte seg snart også til Europa. Louis Armstrong og Duke Ellington reiste på turneer til de europeiske hovedstedene og samlet større publikum enn det noensinne hadde vært i en konsertsal. Historikere har funnet jazzfeberen som herjet Europa, interessant av flere grunner. Den vitner om at Nord-Amerika var i ferd med å innta en ledende rolle i kulturlivet. Dessuten var det første gang i nyere historie at fargede eller et ikke-europeisk folk oppnådde en slik innflytelse i Europa.

Verden inn i stua
Radiokulturen var mer enn musikkformidling. Mange programformer som vi dag omgir oss med og tar som selvsagte – nyhetssendinger, sportskommentarer, serieprogrammer, kjendisintervjuer – ble skapt og kom med radioen i 1920-årene. Og mer enn noe omskapte radioen livet for de fattige, som nå fikk verden inn i stua. En historiker sier det slik: «Fra nå av behøvde de aller ensligste aldri å være helt alene lenger.»

Flere nye medier og teknologiske nyvinninger
Radioen var bare én av flere teknologiske nyvinninger som forandret livet og hverdagen for folk. I tillegg kom pressen, fotografiapparatet, filmen og grammofonen. Rotasjonspressen og fotoapparatet representerte ikke noen ny teknologi, men ble forbedret i 1920- og 1930-årene. Avisopplagene økte eksplosivt, og kjente bildemagasiner som Life (USA) og Post (Storbritannia) så dagens lys.

Mens avisene og magasinene var for dem som kunne lese, krevde ikke filmen denne ferdigheten. I 1920-årene ble det bygd kinoer overalt. Filmen var et internasjonalt medium fra første stund. Da tenker vi på at i 1920-årene var filmene ennå uten tale. Over hele verden fikk folk felles bildeopplevelser. Lydfilmen og de lange spillefilmene fikk sitt gjennombrudd i 1930-årene, og folk strømmet til kinolokalene. Historikere har regnet ut hvilket medium som var det mest populære: For hver brite som kjøpte en dagsavis i 1930-årene, var det to som kjøpte kinobilletter.

Kortere arbeidstid
Utviklingen av en massekultur skyltes ikke bare ny teknologi og nye produksjonsmåter. Vel så viktig var det at fagforeningene i industrialiserte land fikk kjempet gjennom kortere arbeidsdager og fikk innført den første ferieuka i avtalene. Det var også slik at de som hadde arbeid, fikk gjennomgående høyere lønn. Alminnelige mennesker fikk dermed bedre råd og ikke minst mer fritid, altså bedre tid og anledning til å høre radio eller gå på kino.

Masseidretten får sitt gjennombrudd
Med kortere arbeidsdag fikk folk tid til å drive idrett og til å være tilskuere. Masseidretten fikk sitt gjennombrudd i mellomkrigsårene. En av de idrettene som ble mest utbredt, var fotballen. Spillet kunne praktiseres på en hvilken som helst åpen plass som var stor nok. I 1923 ble Wembley stadion i London innviet, med plass til 100 000 tilskuere. Den offisielle innvielsen skjedde i forbindelse med cupfinalen, der kongen var til stede. Fotballspillet var med andre ord blitt løftet opp på nasjonalt nivå. Sporten var britisk og gikk sin seiersgang over hele verden. I 1930 ble World Cup etablert, med Uruguay som den første vinneren.