Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  14 (En verden i ubalanse)   >  Arbeidsoppgaver  >  Kildeoppgave
   
  14. EN VERDEN I UBALANSE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Krigsskadeerstatning

Seierherrene påla Tyskland å betale dem erstatning for skadene de var påført under krigen. Les kildene, læreboka og annen litteratur og svar på spørsmålene.

A Hvor mye krevde seierherrene opprinnelig av Tyskland?
B Hva ble den endelige erstatningssummen satt til, og hvorfor reduserte seierherrene beløpet?
C Hvor mye betalte Tyskland?
D Kaster opplysningene i kilde 2 nytt lys over erstatningskravet mot Tyskland slik du ser det?


Kilde 1: Den tyske krigsskadeerstatningen

24.–29. januar 1921: Erstatningskommisjonen i Paris fortsetter uten Tysklands deltakelse. De beslutter at Tyskland skal betale 269 milliarder gullmark, og, i 42 år, 12 % av verdien av tysk eksport (i tillegg 1–2 milliarder
årlig). Eventuelle russiske krav kommer i tillegg. Tyske krigsutgifter fra 1914–18 beløper seg til omtrent 150 milliarder. Dette ble samlet inn i
hovedsak som krigsobligasjoner og må betales tilbake til befolkningen av staten.

8. mars 1921: Tyskland forsøker å forhandle om beløpet uten suksess, deler av Ruhrområdet blir okkupert av Frankrike.

27. april 1921: Tysk erstatning settes til 132 milliarder gullmark, over 37 år.

1. mai 1921: Tyskland aksepterer betingelsene. Okkupasjonen av Ruhr fortsetter.

9. april 1924: Dawes-planen lanseres for å stabilisere den økonomiske situasjonen i Europa, så tyskerne skal klare å betale erstatningene og de allierte sin gjeld til USA. (…)

6.–31. august 1929 (…) Den foreslåtte Young-planen reduserer den
tyske erstatningen ytterligere. De alliertes okkupasjon av Ruhr fastsettes til sommeren 1930. (…)

16. juni–9. juli 1932 Erstatningen settes til en sluttsum på 3 milliarder
gullmark. Det gir en total erstatningsbetaling på 53 milliarder * gullmark.

*Ingen kan med sikkerhet si hvor mye Tyskland betalte. Tyske beregninger ligger rundt 60 mrd. gullmark, mens ikke-tyske økonomer veksler mellom 20 og 35 mrd. gullmark. Forskjellene skyldes uenighet om verdien på de avståtte tyske koloniene og grenseområdene, og hvilken pris en skal sette på ytelsene i naturalier etter krigens opphør.

Fra nettstedet Worldatwar, 2003. Oversatt av forfatterne


Kilde 2: Krigsskadeerstatninger til Tyskland

Etter den fransk-tyske krigen (1870–71) krevde Tyskland en
krigserstatning på 5 milliarder franc av Frankrike som skulle betales
over tre år. Tyskland innsatte også en okkupasjonshær på fransk jord
for å forsikre seg at gjelden ble betalt. Frankrike betalte gjelden i løpet
av to år.

Da Russland overgav seg til Tyskland i 1917, tvang Tyskland Brest-
Litovsk-avtalen på den beseirede fienden. Den fratok Russland 26 % av
befolkningen, 27 % av den dyrkbare jorden, 26 % av jernbanelinjene
og 74 % av jernmalmen og kullforekomstene.

Fra nettstedet Daventry Tertiary College, 2003. Oversatt av forfatterne