Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  14 (Ei verd i ubalanse)   >  Portrett  >  David Lloyd George
   
  14. EI VERD I UBALANSE
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

David Lloyd George – gåverik politikar

David Lloyd George (1863–1945) blei fødd i Manchester, men voks opp i Wales. Han blei vald inn i Parlamentet i 1890 og blei raskt kjend som radikal og anti-imperialistisk.

Til Paris med hemnlyst
I 1916 blei Lloyd George krigsminister, men innan utgangen av året blei han, som følgje av ein allianse med dei konservative, statsminister. I 1919 var Lloyd George leiar for Storbritannias delegasjon i Paris, med eit mandat bygd på hemntørst.

Felt av saka om Irland
Opprettinga av Den irske fristaten i 1922 førte til at dei konservative drog seg frå samarbeidet, og at Lloyd George måtte gå av som statsminister. Lloyd George var ein høgt gåverik politikar som blei verande parlamentsmedlem nesten heile sitt liv, og som dreiv gjennom mange viktige reformer.

Støtta Hitler og blei adla
Men i 1936 etterlét han ein skamflekk på det politiske rullebladet sitt da han kunngjorde at han var imponert av alt Hitler hadde oppnådd i Nazi-Tyskland – ei oppfatning han gjekk heilt bort frå nokre år seinare. Rett før han døydde i 1945, blei han adla – Første Jarl Lloyd George av Dwyfor.