Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  14 (Ei verd i ubalanse)   >  Test deg sjølv  >  Repetisjonsspørsmål
   
 14. EI VERD I UBALANSE
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Repetisjonsspørsmål


 1. Etter den første verdskrigen snakka tyskarane om sine «blødande grenser». Kva meinte dei med det?
 2. Kva delar av Versailles-avtalen var vanskelegast for tyskarane å akseptere?
 3. Kva for nokre nye statar blei oppretta etter den første verdskrigen?
 4. Kvifor måtte mange av dei nyoppretta demokratia i Europa gi tapt i mellomkrigstida?
 5. Kva konsekvensar fekk den første verdskrigen for Norden?
 6. Korleis endra den første verdskrigen maktbalansen i Europa?
 7. Kva konsekvensar fekk den første verdskrigen for Det osmanske riket/Tyrkia og for Midtausten?
 8. Kva konsekvensar fekk den første verdskrigen for dei europeiske koloniane?
 9. Kva er inflasjon, og kvifor blei det inflasjon i Europa etter den første verdskrigen?
 10. Korleis utvikla spørsmålet om krigsskadeerstatning frå Tyskland seg i mellomkrigstida?
 11. Kvifor opplevde USA eit økonomisk oppsving i 1920-åra?
 12. Kva var krakket i 1929, og kva var bakgrunnen for dette krakket?
 13. Kva konsekvensar fekk krakket, og korleis prøvde ein å bøte på dei negative verknadene av det?