Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  14 (Ei verd i ubalanse)   >  Arbeidsoppgåver  >  Multimedieoppgåve  >  Hitlers veg til den andre verdskrigen
   
  14. EI VERD I UBALANSE
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Hitlers veg til den andre verdskrigen

Studer kartanimasjonen over Hitlers veg til den andre verdskrigen (fungerer best i Edge), og les tekstboksane som kjem opp i kartet. (Ver merksam på at det er fleire kart.)

  1. Gjer greie for hovudtrekka i Versaillessystemet etter den første verdskrigen.
  2. Kva blir rekna som det første politiske steget til Hitler?
  3. Korleis legitimerte Hitler gjenopprustinga av Tyskland på midten av 1930-talet?
  4. Kva for eit land blei innlemma i Tyskland gjennom ”Anschluss 1938”?
  5. Kva innebar Munchenavtalen, og kva konsekvensar fekk denne avtalen?
  6. Kva for ei handling blir rekna som startskotet på den andre verdskrigen?