Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  15 (Fascismen og nazismen)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Stemningen i tida
   
  15. FASCISMEN OG NAZISMEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Stemningen i tida - lydklipp (kapittel 14, 15 og 18)


Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn


Lydklipp med Halvdan Koht og med Johan Nygaardsvold

Hør på lydklippet fra august 1939 der Halvdan Koht snakker om utsiktene til krig i Europa, og et lydklipp fra 17. mai 1940 (kan åpnes i Internet Explorer) der Johan Nygaardsvold snakker om hverdagen i det okkuperte Norge. Lydklippene gir et godt innblikk i stemningen i tida, og elevene kan få i oppgave å sammenlikne hovedtrekkene i de to talene – hva er hovedbudskapet i hver av dem?

En måte å arbeide med stoffet på er å organisere en sirkelsamtale i klassen. Elevene forbereder seg ved å lytte til lydklippene, lese om temaet i læreboka og eventuelt i andre kilder. Deretter deles klassen i to like store grupper. Elevene i den ene gruppa setter seg i en halvsirkel og diskuterer temaet i ca. 15 minutter. Så kan den andre gruppa begynne sin debatt. Målet er at alle elevene skal delta. Sirkelsamtalen kan kombineres med egenvurdering i form av et skjema.