Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  15 (Fascismen og nazismen)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Riksdagsbrannen
   
  15. FASCISMEN OG NAZISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Riksdagsbrannen

Ei av dei sentrale hendingane under nazistane sin veg til makta i Tyskland var riksdagsbrannen.
  1. Kven stod bak riksdagsbrannen i 1933?
  2. Kva konsekvensar fekk riksdagsbrannen?
  3. Kva er årsaka til at riksdagsbrannen er eit stridsemne i tysk historie?
Nettstad:

http://www.forskning.no/Artikler/2002/april/1019055554.75
Artikkel av Olav Anders Øvrebø: «Hvem tente på Riksdagen?». Frå nettstaden forskning.no, ei nettavis med norske og internasjonale forskingsnyheiter. Nettstaden er initiert av Noregs forskingsråd og har ei rekkje sentrale norske forskings- og utdanningsinstitusjonar som eigarar.