Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  15 (Fascismen og nazismen)   >  Til læraren  >  Undervisningsopplegg  >  Stemninga i tida
   
  15. FASCISMEN OG NAZISMEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Stemninga i tida - film- og lydklipp (kapittel 14, 15 og 18)


Kompetansemål

Elevane skal kunne

  • gjere greie for bakgrunnen for dei to verdskrigane og drøfte verknader dei fekk for Norden og det internasjonale samfunnet

Film- og lydklipp med Johan Nygaardsvold og Halvdan Koht

Kilder:

Klippene gir et godt innblikk i stemningen i tida, og elevene kan få i oppgave å sammenlikne hovedtrekkene i de to talene. Hvem er talerne? Hva er situasjonen talene ble holdt i, og hva er hovedbudskapet i hver av dem?

En måte å arbeide med stoffet på er å organisere en sirkelsamtale i klassen. Elevene forbereder seg ved å lytte til talene, lese om temaet i læreboka og eventuelt i andre kilder. Deretter deles klassen i to like store grupper. Elevene i den ene gruppa setter seg i en halvsirkel og diskuterer temaet i ca. 15 minutter. Så kan den andre gruppa begynne sin debatt. Målet er at alle elevene skal delta. Sirkelsamtalen kan kombineres med egenvurdering i form av et skjema.