Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  16 (Kriser og klassekamp i Norge)   >  Portrett  >  Martin Tranmæl
   
  16. KRISER OG KLASSEKAMP I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Martin Tranmæl – revolusjonær samlingsmann

Martin Tranmæl (1879–1967) var arbeiderbevegelsens mest profilerte personlighet og innflytelsesrike politiker i mellomkrigstida. Han var bondesønn fra Melhus i Trøndelag, og dro til USA i ungdommen der han jobbet som malersvenn.

Taler, agitator og redaktør
I USA kom han i kontakt med den revolusjonære retningen i amerikansk arbeiderbevegelse. Han kom hjem, og gikk inn i fagbevegelsen, der han straks ble kjent som en glimrende taler og agitator. Tranmæl var redaktør i avisen ”Social-Demokraten” i mange år. Han ble flere ganger dømt for artikler han skrev og sonet 120 dager i fengsel. Han var også antimilitarist.

Revolusjonær samlingsmann
Tranmæl fikk etter hvert mange verv i arbeiderbevegelsen, og var en del av den revolusjonære fløyen i Arbeiderpartiet. Etter splittelsen i partiet arbeidet imidlertid Tranmæl for en reformistisk politikk, og han får mye av æren for samlingen av partiet.

Asket med stor innflytelse
Martin Tranmæl var kjent for sin asketiske livsførsel og var avholdsmann. Han dannet Arbeidernes avholdslag. Tranmæl hadde ikke verv i Arbeiderpartiet etter krigen, men han hadde stor innflytelse i partiet og arbeiderbevegelsen helt fram til sin død.